Kapha: Jednota lidské přirozenosti

Kapha nám umožňuje propojení, harmonizaci, vyváženost, upevnění a stabilizaci. Kapha nám umožňuje, abychom se cítili stabilně, spokojeně, těmi kdo konají a propojeni s lidstvem. Všichni jsme udržováni v láskyplné jednotě kaphy. Kapha používá elementy zemi a vodu k získání soudržnosti, obejmutí a udržení života.

Kapha je nejtěžší ze tří dóš a napomáhá k vyvážení pohybu váty a přeměny pitty. Říká se, že kdyby nebylo kaphy, vše by se rozpadlo na popel poletující ve větru.

Kapha zajišťuje následující funkce:

 • Sílu - provádět fyzické úkoly
 • Vlhkost & Mazivost - předchází nadměrnému tření vyskytujícímu se v různých částech těla
 • Stabilitu - doplňuje nezbytný uzemňující aspekt jak mysli, tak tělu
 • Hmostnost & Stavbu těla - poskytuje plnost tělesným tkáním
 • Plodnost & Potenci - vytvářet zdravé potomstvo

Hlavním sídlem kaphy je žaludek.

Z psychologického pohledu kapha odpovídá emočním projevům klidu, odpuštění a lásky. Avšak pokud je v nerovnováze, může vést k připoutanosti, chamtivosti a závisti.

Zde je několik obvyklých charakteristik lidí, kteří mají převážně kapha konstituci.

 • Bezstarostní, uvolnění, pomalí
 • Láskyplní a milující
 • Odpouštějící, soucitní, neodsuzující
 • Stabilní a spolehliví; věrní
 • Fyzicky silní, mají pevnou, těžší postavu
 • Mají nejvíce energie ze všech konstitucí, ale tato energie je stálá a trvalá, ne výbušná
 • Pohybují se pomalu a elegantně
 • Mluví pomalu, vše zvažují a rozhodují se opatrně
 • Učí se pomaleji, ale nezapomínají; mají vynikající dlouhodobou paměť
 • Mají jemné vlasy i pleť; často mají velké „něžné“ oči a hluboký mírný hlas
 • Mívají sklony k nadváze; často trpí pomalým zažíváním
 • Mohou mít skony k těžkým, tíživým depresím
 • Jsou více soběstační, nepotřebují tolik povzbuzení zvnějšku jako ostatní typy
 • Mají lehký, volný a v podstatě nenáročný postoj k životu
 • Těší se výtečnému zdraví a silné odolnosti vůči nemocem
 • Málokdy se zlobí; usilují o udržení harmonie a míru se svým okolím. Ne snadno se rozzlobí a pro ostatní mohou být pevným stabilním bodem
 • Mají sklony k vlastnění a lpí na věcech, lidech, penězích; jsou dobří ve spoření
 • Nemají rádi chladné a vlhké počasí

Pokud jsme více spojeni s kapha dóšou, pak jsou našimi kvalitami stabilita, solidnost a vyrovnanost.

Moudrost srdce-jednoty
je nepochybně sladší
než ten nejsladší med.
- Sri Chinmoy

Learn more about  Vata  and  Pitta , or