Dóša

Podle ájurvédy se příroda projevuje na zemi skrze zákony zvané dóši. Rišiové nazývali tyto zákony „dóša“ , což znamená, že byli subjektem změny.

Existují tři hlavní zákony neboli dóši - Váta, Pitta a Kapha.                Vata Pitta Kapha.jpg

  • Váta, zákon pohybu, řídí přirozený růst a úpadek.
  • Pitta, zákon přeměny, řídí přirozené tvoření a ničení.
  • Kapha, zákon udržitelnosti, řídí přirozenou sílu a stálost.

Když jsme si vědomi toho, jak tyto dóši pracují uvnitř a okolo nás, můžeme začít udržovat harmonickou rovnováhu dóš uvnitř náš. To může být učiněno skrze očištění, správnou výživu, doplňky výživy a skrze cestu hlouběji do nitra do jemnějších úrovní naší bytosti. Všechno toto je možné, protože uvnitř nás se nachází větší celistvost.

Když jsou dóši v rovnováze, tkáně jsou správně vyživovány a my jsme schopni dosáhnout optimálního zdraví a pocitu většího pohodlí.

glenbrookspices.jpg Jakmile se naučíme co váta, pitta a kapha znamenají, získáme hlubší porozumění sami sobě a stane se pro nás mnohem jednodušší přijmout sebe i ostatní. Učíme se rozumět tomu, jak různé potraviny nám vyhovují odlišným způsobem, proč reagujeme na studené nebo horké nebo na stres odlišně. Každý z nás je odlišný ve své konstituci, a to přispívá k rozmanitosti v životě a vytváří úctu a prostor pro pestrost, která existuje uvnitř lidstva.

Každý jednotlivec má ve své podstatě odlišné množství váty, pitty a kaphy. Skutečnost, že máme takto odlišné kombinace dóš znamená, že máme odlišné osobní kvality.

Více o Váta Pitta a Kapha .