Produkty Service-Plants®

Společnost Service-Plants® nabízí široký sortiment výrobků, které rozdávají radost a zvyšují kvalitu lidského života. Náš sortiment zahrnuje

Naše výrobky neobsahují žádné přísady, jsou velmi důsledně testovány na jakékoli stopové prvky, mikrobiální znečištění nebo těžké kovy. Přicházejí k vám ve 100% čisté a silné formě, přesně tak jak to Matka Příroda zamýšlela. Tam kde je to možné, jsou použity certifikované organické byliny.

oil 8.jpg

Naší inspirací je přispívat k tomu, aby si lidé znovu uvědomili moudrost přírody, napomáhat jim k dosažení lepšího zdraví a harmonie, stejně tak jako přispívat k jejich vlastnímu sebeuvědomění. Naším cílem je přivádět do popředí vyšší inspirativní kvality lidstva.

Mé pevné zdraví je mým vnějším bohatsvím.       Mé dušeplné srdce je mým vnitřním bohatstvím.
- Sri Chinmoy